این وبگاه جهت هم اندیشی در علوم مدیریتی (بازاریابی ) ایجاد می گردد

درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
امكانات جانبي
 
 لينك 1

http://emodiran.com/categories/view/cat_id:780/t:%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_840_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C

لينك 2

http://www.prozhe.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C

لينك 3

http://www.pnu-m-s.com/post-1419.aspx

لينك 4

http://www.emba89.com/index.php

لينك 5

http://www.emba89.com

لينك 6

پرسشنامه موفقيت/ ارتقاء  دانلوددانلود
پرسش نامه مدیریت کیفیت فراگیر  (TQM) دانلوددانلود
پرسشنامه-کارآفرینی دانلوددانلود
پرسشنامه-مديريت-تضاد  دانلوددانلود
پرسشنامه بهره وری    دانلوددانلود 
پرسشنامه مذاکره دانلوددانلود
پرسشنامه خلاقیت دانلوددانلود
پرسشنامه کیفیت زندگی دانلوددانلود
پرسشنامه اضطراب دانلوددانلود
پرسشنامه ابتکار دانلوددانلود
پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمان دانلوددانلود
پرسشنامه شناخت سازمان دانلوددانلود
پرسشنامه برنامه ریزی دانلوددانلود
پرسشنامه شخصی وود - ورث دانلوددانلود

پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی کتل

دانلوددانلود

 

لينك 7

لينك 7

پرسشنامه

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان:

پرسشنامه یادگیری سازمانی

پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری

پرسشنامه رهبری تحول آفرین

پرسشنامه جدید مدیریت

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

دانلود رایگان پرسشنامه های مدیریت

دانلود پرسشنامه رهبری تحولی MDQ

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت

دانلود پرسشنامه مدیریت- سری پنجم

لینک ۸

برای دریافت پرسشنامه ها زیر بر روی آن ها کلیک کنید   

 

 

پرسشنامه

قیمت

۱

پرسشنامه سنجش میزان پیچیدگی در سازمان

رایگان

۲

پرسشنامه سنجش میزان رسمیت در سازمان

رایگان

۳

پرسشنامه سنجش میزان تمرکز در سازمان

رایگان

۴

پرسشنامه مدیریت تضاد

رایگان

۵

پرسشنامه تعارض سازمانی

رایگان

۶

پرسشنامه مدیریت-کیفیت-فراگیر

رایگان

۷

پرسشنامه برنامه ریزی

رایگان

۸

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی

رایگان

۹

پرسشنامه مهارت های مدیران

رایگان

۱۰

پرسشنامه مهارت های مذاکره

رایگان

۱۱

پرسشنامه موانع شخصي خلاقيت

رایگان

۱۲

پرسشنامه سنجش انگيزه مديريت

رایگان

۱۳

پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد

رایگان

۱۴

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان

رایگان

۱۵

پرسشنامه موفقیت

رایگان

۱۶

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

رایگان

۱۷

پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)

رایگان

۱۸

پرسشنامه شناخت سازمان (QDQ)

رایگان

۱۹

 پرسشنامه خلاقيت تورنس

رایگان

۲۰

پرسشنامه روابط متقابل شخصي

۴۵۰۰

۲۱

پرشسنامه ابعاد موفقيت

۳۰۰۰

۲۲

پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري)

۳۰۰۰

۲۳

پرسشنامه ابتكار و نوآوري شغلي

۳۰۰۰

۲۴

پرسشنامه سنجش بوروكرات مداري

۳۰۰۰

۲۵

پرسشنامه سنجش میزان شادی دانش آموزان دوره راهنمایی

۲۵۰۰

۲۶

پرسشنامه خلاقیت

۲۵۰۰

۲۷

پرسشنامه بهره وری

۲۰۰۰

۲۸

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو

۲۰۰۰

۲۹

پرسشنامه غنی سازی شغل

۲۰۰۰

۳۰

پرسشنامه جو سازمانی

۲۰۰۰

۳۱

پرسشنامه کار گروهی

۲۰۰۰

۳۲

پرسشنامه ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان

۳۰۰۰

۳۳

پرسشنامه ارزیابی میزان آمادگی جهت پیاده سازی نگهداری بهره ور جامع (TPM)

۳۰۰۰

۳۴

پرسشنامه هوش عاطفی

۱۵۰۰

۳۵

پرسشنامه مدل HOLSERV (مدل سروکوآل SERVQUAL در صنعت هتلداری)

۳۰۰۰

۳۶

پرسشنامه انگیزش سازمانی

۳۰۰۰

۳۷

پرسشنامه سکوت سازمانی

۱۵۰۰

۳۸

پرسشنامه عدالت سازمانی

۳۰۰۰

۳۹

پرسشنامه تحلیل رفتگی

۱۵۰۰

۴۰

پرسشنامه سرمایه فکری

۲۰۰۰

۴۱

پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس

۳۰۰۰

۴۲

پرسشنامه هوش هیجانی بار آن (EQ-i)

۲۰۰۰

۴۳

پرسشنامه سنجش وضعیت نظام مدیریت عملکرد

۳۰۰۰

۴۴

پرسشنامه جو کاری اخلاقی بر اساس مدل ویکتور و کولن

۲۵۰۰

۴۵

پرسشنامه ارزیابی خطر استرس شغلی

۱۰۰۰

۴۶

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون به روش فازی

۳۰۰۰

۴۷

پرسشنامه ارزش ادراکی از مکان گردشگری، بر اساس مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری

۳۰۰۰

۴۸

پرسشنامه بررسی میزان کارائی بازار بورس و بهبود بخشی به عملکرد

۲۰۰۰

۴۹

پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک با استفاده از مدل تعالی سازمانیEFQM

۴۰۰۰

۵۰

  لیست پرسشنامه های در حال ترجمه ه 

 کلیک کنید

 

صفحه   1  ۲  ۳   ۴

پرسشنامه سبک رهبری تحولی

دانلود پرسشنامه مدیریت- سری چهارم

دانلود مقالات مدیریت قسمت یازدهم

دانلود مقالات مدیریت- قسمت دهم

لینک ۹

http://edu-administrators.persianblog.ir/page/1


با کلیک کردن روی لینک فوق به صفحه پرسشنامه های لینک 9 منتقل می شوید دانلود کنید: با تشکر از سایت مدیران آموزش آقای دکتر عباس عرب رمز فایل ها : http://edu-administrators.persianblog.ir موضوعات موجود - پرسشنامه آموزش الکترو نیک و برنامه درسی - پرسشنامه جهت گیری برنامه درسی معلمان و اساتید - پرسشنامه کیفیت تدریس مجازی - پرسشنامه کیفیت تدریس -پرسشنامه کیفیت آموزش و تدریس استاد - پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات - پرسشنامه سواد اطلاعاتی - پرسشنامه سواد مالی شخصی (کودکان٧-١٢سال) - پرسشنامه پیوند با مدرسه-دانش آموزان ابتدائی - پرسشنامه میزان محبوبیت معلمان دربین دانش آموزان - پرسشنامه میزان آگاهی مربیان ازحواس کودکان - پرسشنامه میزان شادی دانش آموزان دوره راهنمایی - پرسشنامه شادی آکسفورد - پرسشنامه بررسی علل سنواتی شدن (طولانی شدن تحصیل) دانلود پرسشنامه عزت نفس هارتر دانلود پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت دانلود پرسشنامه جو سازمان دانلود پرسشنامه سنجش پيچيدگي در سازمان دانلود پرسشنامه سنجش رسميت در سازمان دانلود پرسشنامه تمرکز در سازمان دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی اورگان دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی پادساکوف دانلود پرسشنامه خود ارزیابی دانلود پرسشنامه خود ارزیابی بلانچ و مورینو دانلود پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو دانلود پرسشنامه خودراهبري در يادگيري دانلود پرسشنامه راهبرد های انگیزشی برای یادگیری دانلود پرسشنامه تجربه یادگیری زبان دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی دانلود پرسشنامه سبک یادگیری کلب دانلود پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر دانلود پرسشنامه سبک تفکر استنبرگ و واگنر دانلود پرسشنامه رهبري معنوي دانلود پرسشنامه چند عاملي رهبري دانلود پرسشنامه سبک رهبری تحولی بس و اولیو دانلود پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی دانلود پرسشنامه عدالت سازماني نيهوف و مورمن دانلود پرسشنامه ادراک از مديريت دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی دانلود پرسشنامه تعهد سازماني پورتر دانلود پرسشنامه تعهد سازماني آلن و ماير دانلود پرسشنامه جو سازماني نوآورانه دانلود پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه دانلود پرسشنامه هوشمندی مدارس دانلود پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر) دانلود پرسشنامه روحيه معلمان دانلود پرسشنامه افسردگی زونگ دانلود پرسشنامهافسردگی دانشجویان USDI دانلود پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان دانلود پرسشنامه سنجش صمیمیت واکر و تامسون دانلود پرسشنامه سبک رهبري سالزمن دانلود پرسشنامه سبک مديريت دانلود پرسشنامه سیاهه انگیزه ها مازلو دانلود پرسشنامه سنجش انگيزه مديريت دانلود پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر دانلود پرسشنامه عملکرد شغلي پاترسون دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگي شغلي (ساعتچی و هومن) دانلود پرسشنامه فرسودگي شغلي مزلاچ دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی دانلود پرسشنامه نگرش به تغيير سازماني دانلود پرسشنامه و فرم ارزيابي مدرسه دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی دانلود پرسشنامه مطالعات ميان فرهنگي هافستد دانلود پرسشنامه اندازه گيري نگرش کارکنان به سازمان دانلود پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت دانلود پرسشنامه خلاقیت دانلود پرسشنامه خلاقیت 40 سوالی دانلود پرسشنامه خلاقیت 50 سوالی دانلود پرسشنامه خلاقیت 60 سوالی دانلود پرسشنامه خود سنجی خلاقیت (لاتین) دانلود پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی) دانلود پرسشنامه نوآوري سازماني (مدرسه) دانلود پرسشنامه تریز دانلود پرسشنامه پذیرش اجتماعی دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس دانلود پرسشنامه سازگاری بل دانلود پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی] دانلود پرسشنامه تایید خویشتن اسپنسر ، ای ، راتوس دانلود پرسشنامه تعیین هویت ، رایان و دیگران (1993) دانلود پرسشنامه بحران هویت دانلود پرسشنامه تکمیل جمله ماینر MSCS دانلود پرسشنامه خود – کار آمدی کودکان لد و ویلر دانلود پرسشنامه خود آشکار سازی بزرگسال 47 ماده دانلود پرسشنامهخود پنداره کودکان پیرز - هریس دانلود پرسشنامه خود پنداره SCQ راج کمار ساراسوت دانلود پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی میشل گوکلن دانلود پرسشنامه منبع کنترل دانلود پرسشنامه برتری نیمکره های مخ واگنر و ولز دانلود پرسشنامه هوش معنوی دانلود پرسشنامه هوش هيجاني دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار آن دانلود پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز دانلود پرسشنامه هوش فرهنگي 1 دانلود پرسشنامه هوش فرهنگي 2 دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرت شت دانلود پرسشنامه فشارزاهای شغلی واحد صنعتی دانلود پرسشنامه مديريت کيفيت فراگيرTQM دانلود پرسشنامه کيفيت زندگي دانلود پرسشنامه تمايل به برنامه ريزي دانلود پرسشنامه ابتکار و نوآوري شغلي دانلود پرسشنامه موفقيت و ارتقا دانلود پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت « پدیده غلط انداز» دانلود پرسشنامه مهارت هاي مديران موثر دانلود پرسشنامه مهارتهای زندگی دانلود پرسشنامه ارزيابي ابعاد سازماني دانلود پرسشنامه شناخت سازمان QDQ دانلود پرسشنامه نام تجاری(برند) دانلود پرسشنامه احوال شخصی وود و ورث دانلود پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی کتل دانلود پرسشنامه شخصیت مینه سوتا فرم بلند دانلود پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند دانلود پرسشنامه شخصیتی تیپ A یا B دانلود پرسشنامه شخصیت سازمان دانلود پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينان دانلود پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينان ایرانی دانلود پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی دانلود پرسشنامه مهارت هاي مذاکره دانلود پرسشنامه بهره وري دانلود پرسشنامه مديريت تضاد دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی1 دانلود پرسشنامه مدیریت دانش دانلود پرسشنامه کيفيت آموزش استاد دانلود پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ و بحث 20 ماده دانلود پرسشنامه ارزيابي نظام پيشنهادات دانلود پرسشنامه مدیریت عملکرد (مالکوم بالدریج) دانلود پرسشنامه ارزشیابی دوره های ضمن خدمت دانلود پرسشنامه نگرش به سبک تدريس دانلود پرسشنامه نگرش به فلسفه تعليم و تربيت دانلود پرسشنامه اخلاق حرفه اي دانلود پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده دانلود پرسشنامه گرایش سلطه گری دانلود پرسشنامه فاصله قدرت دانلود پرسشنامه توانمند سازي دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران دانلود پرسشنامه اعتماد سازمانی نیهان و مارلو (1997) دانلود پرسشنامه اعتماد بین شخصی – مردان دانلود پرسشنامه مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان دانلود پرسشنامه آزمون کلمات فراخوان یونگ دانلود پرسشنامه سنجش هیجان مارک و دیویس دانلود پرسشنامه اضطراب دانلود پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان دانلود پرسشنامه استرس هولمز راهه/ ارزیابی دگرگونی های زندگی دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون دانلود پرسشنامه اضطراب مدرسه دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس دانلود پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم دانلود پرسشنامه پرخاشگری AGQ دانلود پرسشنامه عملکرد خانواده دانلود پرسشنامه انسجام خانوادگی دانلود پرسشنامه کفایت اجتماعی دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی دانلود پرسشنامه رابطه ولی و فرزندی مادر دانلود پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین دانلود پرسشنامه ابعاد مشارکت والدین دانلود پرسشنامه عوامل مرتبط با خشونت در خانواده دانلود پرسشنامه رضامندی زناشویی انریچ دانلود پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک_والاس دانلود پرسشنامه سلامت عمومی کلبرگ دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه دانلود پرسشنامه وضعیت سلامت روانی (ghq) دانلود پرسشنامه سنجش آگاهی در مورد بلاياي طبيعی دانلود مجموعه آزمون های حوزه روانشناسی و روانسنجی رمز فایل ها : http://edu-administrators.persianblog.ir ***دوستان و هم رشته ای های عزیز در صورت تمایل می توانید پرسشنامه های خود را به آدرس ایمیل وبلاگ ارسال نمایید تا جهت استفاده سایر دوستانتان در سایت (لیست بالا) درج شوند.

لینک ۱۰

http://emaghale.mihanblog.com/post/tag/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

و

http://emaghale.mihanblog.com/post/tag/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/page/2:: موضوعات مرتبط: پرسشنامه
 
موضوعات
آرشیو مطالب
امكانات جانبي